ჩაუშავდა მთებს უბე,
მიხმეს ფიქრთა ზარებმა
ღრუბელ-ღრუბელ ნახევარ
მთვარე მიიპარება….

თითქოს ჩადგა ზღვის ქარი –
ძლიერი და ამაყი,
პაემანზე იჩქარის
მთვარე როგორც კალმახი

Comments

comments

დატოვე პასუხი