გერ­მა­ნი­ის და­სავ­ლე­თით, ქა­ლაქ ლუ­ნე­ბახ­ში ზო­ო­პარ­კი­დან ორი ლომი, ორი ვე­ფხვი და ია­გუ­ა­რი გა­იქ­ცნენ. ინ­ფორ­მა­ცი­ას BBC ავ­რცე­ლებს.

30 ჰექ­ტა­რის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მდე­ბა­რე ზო­ო­პარკში 400 სა­ხის ცხო­ვე­ლია, მათ შო­რის ია­გუ­ა­რი და ამუ­რის ვე­ფხვი.

ად­გი­ლობ­რი­ვი პო­ლი­ცია მო­ქა­ლა­ქე­ებს მო­უ­წო­დებს, სახ­ლებ­ში დარ­ჩნენ და მტა­ცებ­ლის შე­ნიშ­ვნის შემ­თხვე­ვა­ში სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებს აც­ნო­ბონ. ზო­ო­პარ­კი­დან გა­იქ­ცა დათ­ვი, თუმ­ცა ის მა­ლე­ვე მოკ­ლეს.

ცხო­ვე­ლე­ბის­გან და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია არ ვრცელ­დე­ბა.

Comments

comments

დატოვე პასუხი