აზერბაიჯანის ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს მონიტორინგის ეროვნულმა დეპარტამენტმა ტრანსსასაზღვრო მდინარეებს მტკვრისა და არაქსის დაბინძურების კუთხით მდგომარეობის შესასწავლად მაისში მორიგი მონიტორინგი ჩაატარა.

კვლევის შედეგების თანხმად,  სომხეთისა და საქართველოს ტერიტორიებზე წყლის ობიექტებში ჩაშვებული დაუსუფთავებელი საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების ზემოქმედების შედეგად მტკავრსა და მის შენაკადებში ბიოგენური ნივთიერებების კონცენტრაცია ნორმას რამდენჯერმე აჭერბებს. კერძოდ,  წყალში სპეციფიური დამაბინძურებლის – ფენოლის ოდენობა სხვადსხვა ადგილებში დასაშვებ ნორმას 2-5–ჯერ აღემატება.

Comments

comments

დატოვე პასუხი